Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά , αλλά οι ίδιοι τρεις κανόνες: ποτέ δεν αλλάζουμε τη συμφωνία , ποτέ δεν αναφέρουμε ονόματα και ποτέ δεν ανοίγουμε τη συσκευασία.

https://www.youtube.com/watch?v=ieMyBjhyJAg

Bonus greek sub