Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εποπτεία όλων των τραπεζών της Ευρζώνης από το 2014, είπε ο Michel Barnier, Επίτροπος υπεύθυνος για την εσωτερική αγορά.

Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, η ΕΚΤ θα επιβλέπει όλες τις τράπεζες που εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης από τον επόμενο Ιανουάριο, όπως δήλωσε ο Επίτροπος στην εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung. Οι χώρες εκτός Ευρωζώνης θα μπορούν εθελοντικά να εντάξουν τις τράπεζές τους στον έλεγχο της ΕΚΤ.

Στηρίζει η Αυστρία, επιφυλάσσεται η Γερμανία

Τα σχέδια είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις Αυστριακής Οικονομικής Αρχής, η οποία την Πέμπτη, 30 Αυγούστου ανέφερε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και μάλιστα όχι μόνο για τις βασικές τράπεζες του συστήματος.

Αλλά η Γερμανία πιστεύει ότι η πρόταση είναι πολύ προωθημένη και ότι μόνο μεγάλες, οι αποκαλούμενες συστημικές τράπεζες, θα πρέπει να καλύπτονται. Ο Wolfgang Schäuble, έγραψε στους Financial Times ότι η κοινή λογική επιβάλλει τον έλεγχο της ΕΚΤ στις μεγάλες τράπεζες, καθώς θα ήταν αδύνατο να τις παρακολουθεί όλες.

Ο γεωγραφικός προσδιορισμός και το μέγεθος των τραπεζών που θα καλυφθούν είναι κομβικής σημασίας για το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης την οποία ο Barnier θα υποβάλλει το Σεπτέμβρη.

Details have yet to be agreed about how the ECB will work with local regulators in individual countries and with the existing European Banking Authority, the pan-EU watchdog.

Οι ηγέτες της Ευρωζώνης συμφώνησαν τον Ιούνιο να δημιουργήσουν μια ενιαία αρχή τραπεζικού ελέγχου για την Ευρώπη με κέντρο την ΕΚΤ, ένα σχέδιο που ελπίζουν να σπάσει το φαύλο κύκλο κρίσης χρέους και κατάρρευσης τραπεζών. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να συμφωνηθούν, σχετικά με τον τρόπο που η ΕΚΤ θα συνεργάζεται με τις εθνικέ αρχές των κρατών και με την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, τον πανευρωπαϊκό επόπτη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την αναλυτική της πρόταση στις 12 Σεπτεμβρίου.

Oρόσημα

12 Sept.: European Commission expected to present banking union plans.

13-14 Dec.: EU leaders could adopt the plan at regular December summit meeting.

Jan. 2013: If the rules are adopted, the European banking supervisor could start operation.

Πηγή: euractiv.gr