Εδώ και πολύ καιρό πάρα πολλοί αναρωτιούνται έως πόσο θα μπορούν οι ΗΠΑ να δανείζονται ακόμα, αφού τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό τους χρέος είναι στο 100% του ΑΕΠ.

Η αλήθεια όμως είναι αρκετά διαφορετική. Η αλήθεια είναι ότι το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν είναι τόσο μεγάλο και δεύτερον, το κόστος εξυπηρέτησης του είναι κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το χρέος των ΗΠΑ δεν ανήκει όλα στα χέρια του επενδυτικού κοινού. Μεταξύ άλλων ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους ανήκει στην Fed με μηδενικό κόστος (διότι οι τόκοι επιστρέφουν πίσω στο υπουργείο οικονομικών στο τέλος της χρονιάς) και το συνταξιοδοτικό σύστημα των ΗΠΑ, όπου εκτός του ότι το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό, δεν υπάρχει θέμα μετακύλισης κτλ.

kaisarios_31102013Το πιο πάνω διάγραμμα δείχνει το χρέος που βρίσκεται στα χέρια της αγοράς συγκριτικά με το υπόλοιπο χρέος. Από το πιο πάνω διάγραμμα, λείπει το ποσοστό του χρέους που κατέχει το Social Security Administration, ύψους περίπου 2 τρισ. δολάρια. Στο σύνολο, το χρέος των ΗΠΑ που δεν βρίσκεται στα χέρια της αγοράς είναι περίπου 10 τρισ. δολάρια.

Κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι το ονομαστικό κόστος εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέος είναι σταθερό εδώ και 2 δεκαετίες περίπου.

kaisarios_31102013_1

Όπως δείχνει το διάγραμμα πιο πάνω, το κόστος εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους είναι περίπου 220 δισ. δολάρια στην τωρινή φάση. Ένα ποσό το οποίο είναι στο ίδια περίπου επίπεδα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Πλην όμως, αν λάβουμε υπόψη τον παράγοντα πληθωρισμό, το ποσό αυτό σε πραγματικούς όρους (real terms) είναι πολύ χαμηλότερο σήμερα.

Τέλος, αν θέλουμε να δούμε το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (επόμενο διάγραμμα πιο κάτω), βλέπουμε ότι είναι κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με κόστος εξυπηρέτησης στο 1,4% του ΑΕΠ περίπου.

kaisarios_31102013_2

Συμπέρασμα: Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόβλημα χρέους, διότι το πραγματικό χρέος της είναι περίπου στο 60% του ΑΕΠ και αυτό σήμερα εξυπηρετείται με το χαμηλότερο επιτόκιο στην ιστορία της.

Πηγή: capital.gr