Κάλεσμα προς τους Δήμους της Αττικής να καταθέσουν προτάσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων απηύθυνε με επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός με αφορμή σχετικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ).

sgouros-628x367Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Σγουρός, ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την επεξεργασία βιοαποβλήτων, καθώς λειτουργεί από το 2010 το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).

Το ΕΜΑΚ έχει τη δυνατότητα σε μια εκ των τριών γραμμών παραγωγής να υποδεχτεί προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (ποσότητα περίπου 400tn ανά ημέρα), τα οποία θα επεξεργάζονται και θα κομποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασμα – κόμποστ- υψηλής ποιότητας και αξίας.

Επίσης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, έχουν τεθεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι (για τα έτη 2015 και 2020) για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, για την επίτευξη των οποίων θα απαιτηθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή.

Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, που στην Αττική είναι σε εμβρυικό στάδιο, ο ΕΔΣΝΑ προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή τριών μονάδων κομποστοποίησης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Οι μονάδες έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς των έργων που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2011 στην Κοινοτική Χρηματοδοτική Δράση LIFE+ και συγκεκριμένα στο έργο ATHENS BIOWASTE: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Αθήνας», που έχει στόχο την πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία αυτών στο ΕΜΑΚ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τα περιβαλλοντικά οφέλη και για τα διαφορετικά συστήματα συλλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, όσο και την ποιότητα του παραγόμενου κόμποστ.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Για πρώτη φορά ένας φορέας υλοποιεί ταυτόχρονα, τόσο μεγάλα, και τόσο σπουδαία έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την οικονομία και την κοινωνία μας. Ασφαλώς και έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε τις επιδόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο το πρώτο και αποφασιστικό βήμα έχει ήδη γίνει».

Για την αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και για τη δυνατότητα του ΕΔΣΝΑ να δεχτεί βιοαπόβλητα στο ΕΜΑΚ, εστάλη ενημερωτική επιστολή και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πηγή: energypress.gr