Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στην οργάνωση της περιβαλλοντικής δράσης “Let’s do it Greece 2016” Κυριακή 17 Απριλίου 2016 καλεί τους μαθητές, τους πολίτες, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου Βέροιας να συμμετάσχουν ενεργά στο πλαίσιο δράσης της εθελοντικής αυτής εκστρατείας με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής παιδείας των μικρών πολιτών και την ευαισθητοποίηση των μεγαλυτέρων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πρόκειται να υλοποιηθεί καθαρισμός στην περιοχή “Μπαρμπούτα” με αφετηρία την πλατεία Ωρολογίου και ώρα συνάντησης 11:00.