Έκτακτη σύνοδο κορυφής το Νοέμβριο, η οποία θα αποφασίσει για το Πολυετές Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020, αποφασίστηκε στη συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Λευκωσία χτες, 30 Αυγούστου.

Στη συνάντηση στην κυπριακή πρωτεύουσα, οι υπουργοί είχαν ανεπίσημες συνομιλίες με βουλευτές με στόχο να εξομαλυνθεί η διαδικασία λήψης απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συναποφασίζει με το Συμβούλιο τα θέματα προϋπολογισμού.

Παρών ήταν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα θεσμικά όργανα και ο Επίτροπός Janusz Lewandowski, αρμόδιος για τον οικονομικό προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Διοίκηση.

Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Κύπριος Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που προήδρευσε της συνάντησης.

Ο κ. Μαυρογιάννης, αναφέρθηκε στις διμερείς συζητήσεις που η Κύπρος διεξήγαγε με τις υπόλοιπες 26 χώρες και την Κροατία, η οποία αναμένεται να γίνει πλήρες μέλος τον Ιούλιο του 2013, συγκεντρώνοντας τις «επιθυμίες» τους για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπως αποκαλείται.

Υπάρχει μια γενική συμφωνία για το επόμενο Πλαίσιο, ότι αυτό θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εργασία. Οι απόψεις επίσης συγκλίνουν σημαντικά στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε πραγματική αξία στις δαπάνες, απλοποίηση των διαδικασιών και ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας σε διάφορα θεματικά πεδία, αναφέρει σχετικό έγγραφο της Κυπριακής Προεδρίας.

Την ίδια στιγμή, το έγγραφο αναγνωρίζει τις «αντικρουόμενες απόψεις» που εκφράστηκαν σε αρκετά κομβικά ζητήματα. Αυτό έχει κυρίως να κάνει με το ύψος του Προϋπολογισμού για το 2014-2020. «Μια σειρά αντιπροσωπειών εξέφρασε την άποψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να αντανακλά τις προσπάθειες δημοσιονομικής σταθεροποίησης που τα κράτη μέλη καταβάλλουν σε εθνικό επίπεδο και για το λόγο αυτό ζήτησαν σημαντική μείωση του συνολικού προϋπολογισμού σε σχέση με το ποσό που έχει προτείνει η Επιτροπή.

Μια ομάδα Αντιπροσωπειών, αντίθετα, υπογράμμισε την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των πολιτικών της Ένωσης και υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής –μερικές Αντιπροσωπείες πρότειναν ακόμα και αύξησή του. Επιπλέον, υπήρξαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη –μέλη σχετικά με τη σύνθεση του Δημοσιονομικού Πλαισίου και στην περίπτωση των περικοπών οι απόψεις διαφέρουν σχετικά με το ύψος που κάθε κατηγορία/πολιτική θα πρέπει να επηρεαστεί, σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο.

Επιπλέον, στο συνολικό ύψος των εξόδων, η Κυπριακή Προεδρία αναφέρει ότι οι Ευρωπαϊκές χώρες είναι μοιρασμένες στην Πολιτική Συνοχής, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, στην πρόσβαση στο πρόγραμμα Horizon 2020 για την επιστήμη και την έρευνα, στη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την κατασκευή υποδομών και σε άλλες πολιτικές.

Οι απόψεις επίσης διέφεραν στο επίπεδο των εσόδων του Προϋπολογισμού. Ορισμένοι αποδέχονται την πρόταση της Επιτροπής για νέες πηγές απευθείας εσόδων, όπως φόροι στις οικονομικές συναλλαγές, ενώ άλλοι επιμένουν ότι το υφιστάμενο σύστημα θα πρέπει να διατηρηθεί.

Μικρότερος Προϋπολογισμός

Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα της Κυπριακής Προεδρίας φαίνεται να είναι ότι –παρά την πρόταση της Επιτροπής- ο προϋπολογισμός θα πρέπει να μειωθεί.

Οι διμερείς συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι δεν μπορεί να βρεθεί συμφωνία στο επίπεδο των προτάσεων της Επιτροπής, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν στις 6 Ιουλίου 2012. Η Προεδρία αναγνωρίζει ότι είναι επομένως αναπόφευκτο το συνολικό ύψος των εξόδων που προτείνονται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εντός και εκτός του Δημοσιονομικού Πλαισίου να προσαρμοστούν χαμηλότερα, σημειώνεται πάντα στο έγγραφο.

Όσο για τις διαφορετικές κατηγορίες του προϋπολογισμού η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι αναπροσαρμογές και μειώσεις απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στην Πολιτική Συνοχής μια «διευρυνόμενη συμφωνία» σημειώνεται για «προς τα κάτω προσαρμογή», ενώ στην Αγροτική Πολιτική «έντονες αντιθέσεις» μεταξύ των κρατών -μελών αναφέρονται.

Η EurActiv πληροφορήθηκε ότι η Γερμανία κατέθεσε έγγραφο με τίτλο «βελτίωση των δαπανών» των ευρωπαϊκών πόρων, ζητώντας αυστηρή πειθαρχία και έλεγχο και σημαντική αύξηση της «ίδιας χρηματοδότησης» από τα κράτη –μέλη σε έργα που λαμβάνουν ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.

Η Γερμανία προβλέπει επίσης σκληρούς όρους για την αποδέσμευση κοινοτικών κονδυλίων που θα σχετίζονται με την συμμόρφωση της κάθε χώρας με τις απαιτήσεις της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και με την καταπολέμηση της διαφθοράς, το ξέπλυμα χρήματος και την φοροδιαφυγή.

Το επόμενο βήμα για την Κυπριακή Προεδρία είναι να παρουσιάσει το αναθεωρημένο σχέδιο του αποκαλούμενου «διαπραγματευτικού πακέτου» που θα περιλαμβάνει και τάξεις μεγέθους, κάποια νούμερα ήδη πρόκειται να ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη. Η προηγούμενη Δανική προεδρία άφησε ένα «διαπραγματευτικό πακέτο» περίπου 50 σελίδων, ως μη δεσμευτικό έγγραφο με «εξελικτικό χαρακτήρα». Περιέχει τις βασικές κατηγορίες και υπο-κατηγορίες για τις γραμμές εξόδων αλλά στα ποσά κάθε κατηγορίας δεν υπάρχουν αριθμοί.

Δουλειά σε 2 κατευθύνσεις

Η Κυπριακή Προεδρία «θα κάνει το παν για να εξασφαλίσει ότι η πρόοδος στο θεματικό νομοθετικό έργο θα είναι όσο το δυνατό πιο ταχεία και παράλληλη με την οριζόντια διαπραγμάτευση του Πλαισίου.

Αυτό σημαίνει ότι η Προεδρία θα δουλέψει σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη πάνω στα 65 νομοθετικά κείμενα που αποτελούν τη νομική βάση του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ η δεύτερη στην συγκεκριμενοποίηση των ποσών για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία.

Για την λήψη απόφασης στο νομικό κομμάτι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται ως συν-νομοθέτης. Το δεύτερο μέρος των συναντήσεων στην Κύπρο έγινε με τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών Alain Lamassoure (ΕΛΚ, Γαλλία), Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Ivailo Kalfin (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία), Αντιπρόεδρο της ίδιας Επιτροπής και δύο μέλη της, τους Reimer Böge (ΕΛΚ, Γερμανία) και Jean-Luc De Haene (ΕΛΚ, Βέλγιο).

Μιλώντας στη EurActiv, ο Kalfin είπε ότι είχαν μια «καλή και ήρεμη» συνάντηση με τους Υπουργούς. Επαίνεσε την Κυπριακή Προεδρία γιατί έδωσε μια «καλή δυναμική» για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν και εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες να συνεχιστούν και η συμφωνία να επιτευχθεί αν είναι δυνατόν πριν το τέλος του χρόνου.

Ο Kalfin, προειδοποίησε ωστόσο, ότι ενώ το Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο στις προτάσεις του για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα κράτη μέλη ήταν διχασμένα. Επίσης προειδοποίησε ότι το Κοινοβούλιο δε θα επιτρέψει στους ευρωπαίους ηγέτες να «ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποφασίζοντας μόνοι τους», όπως συνέβαινε στο παρελθόν, πριν η Συνθήκη της Λισαβόνας υιοθετηθεί και δώσει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα της συναπόφασης.

Πηγή: euractiv.gr