Για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες από ασάφειες που απορρέουν από τα πεπραγμένα της Συνόδου Κορυφής η EurActiv.gr , επισημαίνει δήλωση του Συμβουλίου η οποία εκδόθηκε τη νύχτα, και αφορά τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών, και αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Επιβεβαιώνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους. Η Κομισιόν σύντομα θα παρουσιάσει Προτάσεις στη βάση του Άρθρου 127(6) για έναν κοινό μηχανισμό εποπτείας.

Ζητάμε από το Συμβούλιο να εξετάσει αυτές τις προτάσεις ως επείγον ζήτημα μέχρι τα τέλη του 2012.

Όταν θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός κοινός μηχανισμός εποπτείας, που θα εμπλέκει την ΕΚΤ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορεί για τις τράπεζες της ευρωζώνης, μετά από σχετική ρυθμιστική απόφαση, να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Αυτό θα βασίζεται σε κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα περιλαμβάνουν συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικής βοήθειας, που θα πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται θεσμικά, τομεακά ή συνολικά για την οικονομία και θα επισημοποιούνται με ένα Μνημόνιο Αμοιβαίας Συνεννοήσεως»

Η δήλωση του Συμβουλίου που εκδόθηκε μετά τις ολονύχτιες συζητήσεις των εταίρων αναφέρει επίσης ότι «Το Eurogroup θα εξετάσει την κατάσταση του ιρλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του Προγράμματος Προσαρμογής. Παρόμοιες περιπτώσεις, θα εξεταστούν ισότιμα.

Κάνουμε έκκληση για την ταχεία ολοκλήρωση του Μνημονίου Αμοιβαίας Συνεννοήσεως της οικονομικής ενίσχυσης της Ισπανίας για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού της τομέα. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου ότι η χρηματική βοήθεια θα παρασχεθεί από το EFSF, μέχρι να είναι διαθέσιμο το ESM και ότι θα μεταφερθεί εν συνεχεία στο ESM, χωρίς να αποκτήσει προτιμησιακό καθεστώς αποπληρωμής».

«Επιβεβαιώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας να κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης, συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία EFSF-ESM, με έναν ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο προκειμένου να σταθεροποιήσουμε τις αγορές για τα Κράτη Μέλη, σεβόμενα τις Ειδικές Συστάσεις τους και άλλες δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών»

Αυτές οι προϋποθέσεις θα ορίζονται σε ένα Μνημόνιο Συνεννοήσεως, υπογραμμίζεται στο κείμενο της Δήλωσης. « Χαιρετίζουμε τη συμφωνία της ΕΚΤ να λειτουργήσει ως αντιπρόσωπος του EFSF/ESM στην διεξαγωγή των επιχειρήσεων στις αγορές με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Το Eurogroup πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις μέχρι τις 9 Ιουλίου 2012».

Πηγή: euractiv.gr