Αρχική Αναβίωσε και φέτος το έθιμο του ανάμματος των κέδρων στην Φυτειά Ημαθίας (βίντεο ANbyha3kcDvjJayWy-txiPad9rt4bq5elqRp7rNVCRfMDcnDR6KOIM-pZR_YQPA8iuyHDle06qqjIZ9lLM1jebZzYIs-_-ICMgXSLenu150xOR_XC2NIw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg

ANbyha3kcDvjJayWy-txiPad9rt4bq5elqRp7rNVCRfMDcnDR6KOIM-pZR_YQPA8iuyHDle06qqjIZ9lLM1jebZzYIs-_-ICMgXSLenu150xOR_XC2NIw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg