Περιοδική Έκθεση με τίτλο: «Προσωπογραφίες των Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης», διοργανώνει η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο υλικό της Έκθεσης περιλαμβάνονται χαρακτικά, λιθογραφίες, γκραβούρες οι οποίες απεικονίζουν προσωπογραφίες γνωστών και άγνωστων αγωνιστών του 1821 καθώς επίσης και αντίγραφα πινάκων οι οποίοι απεικονίζουν σημαντικές στιγμές του αγώνα και μάχες οι οποίες έκριναν το τελικό αποτέλεσμα. Η έκθεση εμπλουτίζεται και από άλλο ιστορικό υλικό και κειμήλια όπως π.χ. έγγραφα, προκηρύξεις, οπλισμός κ.τλ.

Στο κύριο μέρος της έκθεσης προβάλλονται έργα των Adam Friedel, Giovanni Boggi και Karl Krazeisen,  ξένων καλλιτεχνών, οι οποίοι αποφάσισαν να αποτυπώσουν στα έργα του μορφές Ελλήνων αγωνιστών, καθώς επίσης και προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στον αγώνα της ανεξαρτησίας.

Η έκθεση θα διαρκέσει από την Δευτέρα 7 Μαρτίου έως την Παρασκευή 15 Απριλίου.
Ώρες λειτουργίας : 10:00 – 21:00
Ομαδικές επισκέψεις κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 2331078127 ή 2331078100.