Με κοινή υπουργική απόφαση εκδόθηκε νέο ΦΕΚ το οποίο αφορά τη «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ»

Τα σημεία που ξεχωρίζουν είναι το άρθρο 18 όπου εκεί αναγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του εξεταστικού συστήματος. Επίσης στο άρθρο 22 αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα εξεταστικό κέντρο (αυτό σας αφορά σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης/τρια εξεταστικού κέντρου)

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη ΚΥΠ,

Πηγή: getcert.gr