Την πρόθεσή τους να προβούν σε ενέργειες ώστε οι «αιώνιοι φοιτητές» που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές να λάβουν ειδική μέριμνα εξέφρασαν οι πρυτάνεις.

Κατά τη διάρκεια του Διευρυμένου Συντονιστικού της Συνόδου των Πρυτάνεων διαπιστώθηκε ότι πρέπει να διευθετηθεί το θέμα με τους λιμνάζοντες φοιτητές που επί πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές τους.

Ωστόσο, για εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ιδιαίτερα και λόγω της οικονομικής κρίσης, τα Πανεπιστήμια πρόκειται να λάβουν μέτρα ιδιαίτερης αντιμετώπισης στους υπό κατάρτιση οργανισμούς τους, οι οποίοι βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Για το ζήτημα των γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων λειτουργίας των Πανεπιστημίων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενόψει πρυτανικών εκλογών, οι πρυτάνεις ζητούν παραπομπή του θέματος στην Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αλλά και άμεση συνάντηση για το θέμα με τον υπουργό Παιδείας.

Το Διευρυμένο Συντονιστικό της Συνόδου Πρυτάνεων συνεδρίασε με κύρια θέματα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα της χώρας.

Για το ζήτημα της διαθεσιμότητας του προσωπικού των Πανεπιστημίων, διαπιστώθηκε ότι οι διαβεβαιώσεις του υπουργείου περί ταχείας ρύθμισης δεν έχουν έως σήμερα υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση πλείστων όσων προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν μείνει χωρίς το απαραίτητο προσωπικό», τονίζεται στην ανακοίνωση των πρυτάνεων.

Γιώτα Γκοβόστη

Πηγή: skai.gr