ΔΤ Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή προέκυψε μετά από τις εκλογές στον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024. Η ανταπόκριση των μελών του Ομίλου υπήρξε εντυπωσιακά μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα, για άλλη μια φορά, την αναγνώριση της τεράστιας σημασίας του έργου που επιτελεί ο Όμιλος για τη στήριξη και προστασία των παιδιών της περιοχής. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, όπως ορίζει η νομοθεσία, ύστερα από αίτηση του Ομίλου προς το Πρωτοδικείο.

Τα νέα όργανα που εκλέχτηκαν, συγκροτήθηκαν σε σώμα την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και, μετά από κατανομή των αξιωμάτων, η σύνθεση των παραπάνω διοικητικών οργάνων έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Γαλίκα Αικατερίνη 

Αντιπρόεδρος: Σουγιουλτζή Ολυμπία

Γραμματέας: Μπαρμπαρούση Μαρία

Ταμίας: Μάρκου Αφροδίτη 

Υπεύθυνος Τύπου/ Επικοινωνίας: Κόϊα Αικατερίνη

Αναπληρωματικά Μέλη: Τσιαρτσιώνη Χαρίκλεια, Σόφια Αικατερίνη, Σιδηροπούλου Χάϊδω 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Κουκούδη Χρυσούλα, Γραμματικοπούλου Χρυσάνθη

Τα νέα διοικητικά όργανα θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου για τη στήριξη και προστασία των παιδιών, έχοντας τη στήριξη και την αναγνώριση των μελών του.

Πηγή