Αρχική Παραδόθηκε διαμορφωμένη η Πλατεία της Δ.Κ. Πατρίδας CE94CEB9CEB1CEBCCEBFCC81CF81CF86CF89CF83CEB720CEA0CEBBCEB1CF84CEB5CEB9CC81CEB1CF8220CEA0CEB1CF84CF81CEB9CC81CEB4CEB1CF82204.jpg

CE94CEB9CEB1CEBCCEBFCC81CF81CF86CF89CF83CEB720CEA0CEBBCEB1CF84CEB5CEB9CC81CEB1CF8220CEA0CEB1CF84CF81CEB9CC81CEB4CEB1CF82204.jpg