Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 (της Σαμαρείτιδος) ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναύσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια θεία Λειτρουργία και κήρυξε το θείο Λόγο στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στη Βέροια.

Η υπαίθρια πανηγυρική αυτή θεία Λειτουργία αποτελεί κάθε χρόνο την επίσημη έναρξη των λατρευτικών εκδηλώσεων των Παυλείων.

Στη διάρκεια του κοινωνικού ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας ανέγνωσε την ποιμαντορική εγκύκλιο επι τη ενάρξει των επετειακών Λ´ Παυλείων.

Η ομιλια του Μητροπολίτη

«Τό ὕδωρ ὅ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον».

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος σήμερα καί ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς περιέγραψε μία πολύ γνωστή ἀλλά συγχρόνως καί περίεργη συνάντηση καί συνομιλία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός περιμένει στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, κοντά στήν πόλη τῆς Σαμαρείας, τούς μαθητές του, πού εἶχαν πάει γιά νά ἀγοράσουν τρόφιμα. Δέν περιμένει ὅμως τυχαῖα ἐκεῖ οὔτε περιμένει μόνο τούς μαθητές του. Ἡ θεία ἀγάπη του γιά τόν ἄνθρωπο καί μάλιστα τόν ἁμαρτωλό περιμένει καί μία γυναίκα πού θά ἔλθει γιά νά ἀντλήσει νερό. Αὐτήν πλησιάζει ὁ Χριστός καί τῆς ζητᾶ νά τοῦ δώσει νερό. 

Ὁ Χριστός συνομιλεῖ μέ μία ἄγνωστή του γυναίκα, ἡ ὁποία ἐπιπλέον κατάγεται καί ἀπό τή Σαμάρεια. Καί ὅπως ἦταν γνωστό, ἀλλά ἐπεσήμανε καί ἡ ἴδια, οἱ Ἰουδαῖοι δέν συμπαθοῦσαν καί δέν μιλοῦσαν μέ τούς Σαμαρεῖτες, ἐξαιτίας κάποιων θρησκευτικῶν διαφορῶν. 

Κι ὅμως ὁ Χριστός συνομιλεῖ μέ αὐτή τή γυναίκα. Καί δέν συνομιλεῖ μόνο μαζί της, ἄν καί ξέρει ὅτι εἶναι Σαμαρείτιδα, ἄν καί ξέρει ἀκόμη, ὅπως ἀποκαλύπτεται στή συνέχεια, ὅτι εἶχε μία ἄστατη ζωή, ἀλλά τῆς ζητᾶ καί νερό. 

Τό νερό πού ζητᾶ ὁ Χριστός, ἐκτός ἀπό μία φυσική ἐνδεχομένως ἀνάγκη, εἶναι ἡ ἀφορμή, γιά νά ἀπευθυνθεῖ στή Σαμαρείτιδα, καί πολύ περισσότερο γιά νά τῆς προσφέρει τό δικό του «ζῶν» ὕδωρ, αὐτό πού σέ ὅποιον τό προσφέρει, ὅπως λέγει ὁ Κύριός μας, γίνεται μέσα του πηγή ὕδατος, πού προσφέρει τήν αἰώνιο ζωή.

Στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ πραγματοποιεῖται μία θεία καί σωτήρια συναλλαγή. Ὁ Χριστός λαμβάνει τό φυσικό νερό πού συντηρεῖ τήν κατ᾽ ἄνθρωπον ζωή καί προσφέρει τό θεῖο, τό ὁποῖο χαρίζει τήν αἰώνια. 

Λαμβάνει τό φυσικό νερό ἀπό τή Σαμαρείτιδα καί τῆς προσφέρει τό ὕδωρ πού τήν ἀναγεννᾶ στήν αἰώνια ζωή, τό ὕδωρ πού ἀπό ἁμαρτωλή τήν μεταποιεῖ σέ ἀπόστολό του καί κήρυκα τῆς ἀληθείας του.

Καί ποιό εἶναι τό ὕδωρ πού προσφέρει ὁ Χριστός καί γίνεται γιά τόν ἄνθρωπο «πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον»;

Εἶναι τό ὕδωρ τοῦ λόγου του, πού ἀνακαινίζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τό ὕδωρ τῆς χάριτός του, πού δροσίζει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Εἶναι τό ὕδωρ τῶν ἱερῶν μυστηρίων του, πού ἀναγεννᾶ τόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Εἶναι τό ὕδωρ πού ἔρρευσε ἀπό τή λογχευθεῖσα πλευρά του μαζί μέ τό αἷμα του καί ἑνώνεται ἔκτοτε μέσα στό Ποτήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὥστε ὅσοι μετέχουν σ᾽ αὐτό νά γίνονται μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου.

Καί ἐάν ὁ Χριστός προσέφερε τό ὕδωρ αὐτό στή Σαμαρείτιδα δίπλα στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τό σκεῦος τῆς ἐκλογῆς του, ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος, τό προσέφερε λίγα χρόνια ἀργότερα στούς πατέρες μας, στούς Βεροιεῖς τῆς ἐποχῆς του, πού ἦλθαν στό πνευματικό φρέαρ τοῦ ἀποστολικοῦ Βήματος, γιά νά ἀντλήσουν καί αὐτοί νάματα ζωῆς ἀπό τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου.

Σ᾽ αὐτό τό πνευματικό φρέαρ, στό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου τῆς Βεροίας καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τελοῦμε σήμερα τή θεία Λειτουργία γιά τήν ἔναρξη τῶν Λ´ Παυλείων πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου. Καί ἤλθαμε ἐδῶ καί ἐμεῖς μαζί μέ τή Σαμαρείτιδα γυναίκα, γιά νά ἀντλήσουμε ὄχι ὕδωρ αἰσθητό, ἀλλά ὕδωρ ζῶν καί ἁλλόμενο ζωήν αἰώνιον. Γιά νά ἀντλήσουμε ἀπό τόν λόγο τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου, πού εἶναι λόγος Ἰησοῦ Χριστοῦ· γιά νά ἀντλήσουμε ἀπό τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας πού δέν ἀπευθύνεται μόνο πρός τή Σαμαρείτιδα ἀλλά καί πρός τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς· γιά νά ἀντλήσουμε ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μεταδίδεται σέ κάθε θεία Λειτουργία, ἀλλά καί ἀπό τό Ποτήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας «ζωήν αἰώνιον». 

Ὁ Χριστός προσφέρει καί σέ μᾶς τό ὕδωρ πού προσέφερε στή Σαμαρείτιδα. Μᾶς τό προσφέρει, ζητώντας συγχρόνως καί ἀπό ἐμᾶς νά τοῦ προσφέρουμε τό δικό μας νερό, γιά νά ξεδιψάσει ἀπό τή φυσική δίψα. 

Δέν εἶχε ἀνάγκη ὁ Χριστός τό νερό πού ζήτησε ἀπό τή Σαμαρείτιδα, ὅπως δέν ἔχει ἀνάγκη καί τό δικό μας νερό. Μᾶς τό ζητᾶ ὅμως γιά νά μᾶς δώσει τήν εὐκαιρία νά δείξουμε τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη μας γιά Ἐκεῖνον καί γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς μας, τούς συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Μᾶς τό ζητᾶ γιά νά μᾶς ἀνταποδώσει τό δικό του ὕδωρ καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνιο ζωή, προϋπόθεση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀγάπη.

Καί σήμερα, Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ Χριστός προσφέροντάς μας τό ὕδωρ τό ζῶν ἀλλά καί τό αἷμα του μέ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, μᾶς ζητᾶ ἀντί γιά νερό λίγο ἀπό τό αἷμα μας, πού καί πάλι Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε. 

Μᾶς ζητᾶ νά προσφέρουμε, ὅσοι μποροῦμε καί δέν ἔχουμε κάποιο κώλυμα, λίγο ἀπό τό αἷμα μας στήν Ἐθελοντική Αἱμοδοσία, τήν ὁποία πραγματοποιεῖ σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στό Δημαρχεῖο τῆς πόλεώς μας, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Βεροίας καί ὅλους τούς ὑγειονομικούς φορεῖς τῆς πόλεως καί τῆς ἐπαρχίας μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς 6ης Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ.

Ἄς προσφέρουμε καί ἐμεῖς λίγο ἀπό τό αἷμα μας γιά τούς ἀδελφούς μας πού τό χρειάζονται, σώζοντας μέ αὐτή τή μικρή προσφορά ζωές, γιά νά γίνουμε καί ἐμεῖς κοινωνοί καί μέτοχοι τῆς αἰωνίου ζωῆς πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή