ΔΤ Σας γνωρίζουμε ότι την 22 Απριλίου 2024 διενεργήθηκαν εκλογές στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΣΠΠΝΗ) για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Βέροιας.

Εν συνέχεια, στις 23 Απριλίου 2024 οι εκλεγέντες σύμβουλοι πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας εκτελεστικής επιτροπής, του οποίου η σύνθεση ύστερα από τη συγκρότηση του σε σώμα έχει ως έξης:

Εκτελεστική Επιτροπή:

Πρόεδρος : Ανθυμιάδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Τερζής Απόστολος

Α΄ Αντιπρόεδρος : Ματζιαρίδης Ιωάννης

Β΄ Αντιπρόεδρος : Ζαρογιάννης Χρήστος

Γενικός Γραμματέας : Χατζάρας Απόστολος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : Ορφανίδης Λύσανδρος

Μέλος : Γκίτκος Θεόδωρος

Μέλος : Φωτιάδης Νικόλαος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανθυμιάδης Αναστάσιος

Πηγή