ΔΤ από το Δήμο Βέροιας

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 12/06/2023 ΣΤΗΝ Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, τα πορίσματα ζημιών στην Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ για (Βέροια, Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Μέση) για την ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 12/06/2023.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 15/04/2024 έως 25/04/2024.

Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας: 2331350535 (Αθανάσιος Σιδηρόπουλος).

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ 27/05/2023 ΣΤΗΝ Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοινώνεται από το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, τα πορίσματα ζημιών στην Δ/Τ.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ για (Βέροια, Λαζοχώρι, Ταγαροχώρι, Μέση) για το ΧΑΛΑΖΙ στις 27/05/2023.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 15/04/2024 έως 25/04/2024.

Οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέροιας: 2331350535 (Αθανάσιος Σιδηρόπουλος).

Πηγή