Δ.Τ. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας, συνδιοργανώνει ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: «Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας».

Το εν λόγω εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και  εγκλωβισμένους μισθωτούς. Αναλυτικότερα, αποτελεί εισαγωγικό εργαστήριο για τη διευκόλυνση των ατόμων κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας. Στο παρόν εργαστήριο αποτυπώνονται οκτώ (8) σημαντικά πεδία με αδρές γραμμές προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν μια συνολική εικόνα για τα θέματα που χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την αναζήτηση εργασίας (επαγγελματικές προοπτικές και επαγγελματικά δικαιώματα, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, εργασιακά θέματα, βιογραφικό, συνέντευξη κ.α). Η διαμόρφωση του πλάνου είναι χρήσιμη για τη διαδικασία επανένταξης στην αγορά εργασίας, γιατί οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές επηρεάζουν πολλές φορές με απρόβλεπτο τρόπο τόσο την προσωπική και οικογενειακή ζωή, όσο και την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο το άτομο να ορίσει τους στόχους με συστηματικότητα προκειμένου να τους υλοποιήσει.

Το εργαστήριο είναι δωρεάν, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Η.Π. Νάουσας. 

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας (κτ. Λόγγου – Τουρπάλη). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2332029980.

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 14:00.

Πηγή