Δ.Τ. Αγαπητά μέλη το συλλόγου μας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων με τρία παιδιά Ν. Ημαθίας πραγματοποίησε συνάντηση την Πέμπτη 21/03/2024 με τον Δήμαρχο Βέροιας με σκοπό την  υποστήριξη των οικογενειών με τρία παιδιά. 

Συνοπτικά περιγράφουμε πως συμφωνήθηκε να εξεταστεί στον επόμενο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για την στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών:

α) το θέμα της μείωσης δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης  και εν γένει η λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών.

β) η οικονομική στήριξη των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιεί ο Σύλλογος να λαμβάνουν χώρα και υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας εφόσον το αιτηθεί ο σύλλογος.

γ) η ευνοϊκή αντιμετώπιση για τις τρίτεκνες οικογένειες όσο αφορά τις εγγραφές και τα μειωμένα τροφεία των Νηπίων και Βρεφών στους Δημοτικούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που παραδώσαμε στον Δήμαρχο.

    

ΘΕΜΑ :  «Στήριξη Τρίτεκνων Οικογενειών από τους Δήμους»

ΣΧΕΤ   :    ΦΕΚ   21Α   -Ν. 4368  Αρθρ.   13  /21-2-2016

« Αξιότιμε   κύριε Δήμαρχε, 

Σας ευχαριστούμε για την έως τώρα σημαντικότατη στήριξη που παρέχετε στις τρίτεκνες οικογένειες δια του συλλόγου μας.

Ως θέσφατο και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο, δυστυχώς παγιωμένο, πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζεται το δημογραφικό στις μέρες μας.

Τα τελευταία χρόνια βαίνει συνεχώς μειούμενος ο πληθυσμός της χώρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έτη 2022 και 2023.

Για το έτος 2022 είχαμε 64.260 λιγότερες γεννήσεις έναντι θανάτων. 

Για το έτος 2023 σχεδόν ίδια στοιχεία και ταυτόχρονα το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και 91 χρόνια! 

Πιο απλά, κάθε χρόνο από την Ελληνική Επικράτεια ‘χάνεται’ ένας Δήμος Βέροιας!

Ως εκ τούτου:

*        Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας λόγω της υπογεννητικότητας απαιτεί άμεση επέμβαση επίλυσης. Πρόκειται για μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής κοινωνίας με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στο μέλλον της Ελλάδος. 

*         Οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο του συνδετικού κρίκου επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Μαθηματικά αποδεκτό πως οικογένειες με ένα η δύο τέκνα θα ενισχύσουν τον υπάρχοντα πληθυσμό με μικρότερο ή ίσο αριθμό Ελλήνων πολιτών στο πέρασμα των ετών. Οι οικογένειες με τρία τέκνα προσθέτουν οριακά τουλάχιστον ένα. Είναι κοινά αποδεκτό επίσης, πως όσο περισσότερες οικογένειες με τρία τέκνα υπάρχουν, αυξάνεται και η πιθανότητα ύπαρξης οικογενειών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Στόχος μας:

* Η υποστήριξη των ήδη υπαρχουσών τρίτεκνων οικογενειών.

* Η προτροπή, δια της ‘θετικής κατηγοριοποίησης’ των τρίτεκνων οικογενειών, σε όσους έχουν την εξατομικευμένη διάθεση και δυνατότητα, να περάσουν τουλάχιστον στο ΄καθεστώς΄ της Τρίτεκνης Οικογένειας προκειμένου να απολαύσουν τις χαρές της και ταυτόχρονα να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.  

Όντας σίγουροι για την κατανόηση από μεριάς σας, του προβλήματος που θα βιώσει η Ελληνική κοινωνία τα επόμενα 20 – 30 χρόνια.

Όντας σίγουροι για την κοινωνική ευαισθησία σας, ως την έχετε αποδείξει κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων σας.

Προσκαλούμε τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Βέροιας, οραματικά και διασφαλίζοντας την υστεροφημία του,  να πράξει τα δέοντα προκειμένου να καταστεί συμμέτοχος, δυναμικά πρωτοπόρος και παράδειγμα προς μίμηση Πανελλαδικά με τη συμβολή του για την επίλυση και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.

Σε συνέχεια έκκλησης του Συλλόγου Πολυτέκνων με τρία παιδιά Νομού Ημαθίας προς το Δήμο Βέροιας, για τη μείωση δημοτικών φόρων & τελών και εν γένει για τη λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, σας επισημαίνουμε την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., με την οποία προτρέπονται οι Δήμοι:

Α) Να  αντιμετωπίσουν θετικά, με ανάλογες αποφάσεις τους, τις αιτήσεις των Συλλόγων Τριτέκνων για ένταξή τους στους δικαιούχους μειωμένων δημοτικών τελών και ύδρευσης. Ήτοι απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους,  κατά  50% για τις οικογένειες  με τρία τέκνα. Η εν λόγω μείωση να ισχύει για μία κατοικία ( ιδιόκτητη ή μισθωμένη) εντός των ορίων του   Δήμου.

Β) Εφαρμογή του  Ν.  3463/2006  αρθρ. 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων : «Παραγρ 1. Με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε  νομικά πρόσωπα ….. Που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.»    Να  εφαρμοστεί ο Νόμος .

Γ) Εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς  των τέκνων  γονέων με τρία παιδιά με τις  ίδιες προϋποθέσεις  ( προτεραιότητα  και δίδακτρα)    που  ισχύουν και για τους πολύτεκνους.

Δ) Σύμφωνα με το  Ν. 4590/7-2-2019  ΦΕΚ 17  αρθρ. 64 « Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»  θα παρακαλούσαμε να  εφαρμοστεί  ο νόμος σχετικά με την μοριοδότηση στις προσλήψεις  που τυχών θα κάνετε για τις ανάγκες του Δήμου.

Ειδικά σχετικώς με τα μειωμένα δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης, σημειώνουμε ότι [άρθ. 13 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’21/21.2.2016)] τροποποιήθηκε σχετικώς το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και συγκεκριμένα η παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».

Οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα έχουν εδώ και χρόνια αναγνωριστεί επισήμως και νομοθετικά από το Ελληνικό Κράτος ως ευαίσθητη κοινωνική ομάδα χρήζουσα προστασίας, κάτι που άλλωστε ανταποκρίνεται και στα δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας. Έτσι, η ελληνική έννομη τάξη έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της σειρά διατάξεων που παρέχουν στις τρίτεκνες οικογένειες ένα πλέγμα αυξημένης κοινωνικής προστασίας, προεξάρχοντος του Νόμου 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006), στο Κεφάλαιο Α’ «Ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά» και του Νόμου 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 220/28.9.1998 – τροποποιηθέντος με το ν. 4411/2016 προς επαύξηση της προστασίας των τριτέκνων οικογενειών).

Λαμβάνοντας υπόψιν την αδήριτη κοινωνική πραγματικότητα και ενόψει των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, σε συνδυασμό με τη ρητή προτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε., θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο για το Δήμο Βέροιας να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων κοινωνικής προστασίας, υπέρ των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι τρίτεκνες οικογένειες.

Με την ελπίδα ο Δήμος Βέροιας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Δήμων της χώρας που έχουν λάβει αντίστοιχες αποφάσεις, ευελπιστούμε για την ανταπόκριση σας στα εύλογα και δίκαια αίτηματά μας».

Πηγή