Αρχική Εκπροσώπηση του Δ. Βέροιας στο Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια CE94CEAECEBCCEBFCF8220CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF8220CF83CF84CEBF20CE94.CEA3_.20CE94CEB9CEBACF84CF8DCEBFCF8520CEA0CEBFCF84CEACCEBCCEB9CEB1.jpg

CE94CEAECEBCCEBFCF8220CE92CEADCF81CEBFCEB9CEB1CF8220CF83CF84CEBF20CE94.CEA3_.20CE94CEB9CEBACF84CF8DCEBFCF8520CEA0CEBFCF84CEACCEBCCEB9CEB1.jpg