Αρχική Επίσημη πρώτη επίσκεψη της Αναπλ. Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας στον Δήμαρχο Βέροιας CE95CF80CEB9CC81CF83CEBACEB5CF88CEB720CE91CEBDCEB1CF80CEBB.20CEA0CF81CEBFCEB9CC88CF83CF84.20CE95CEA6CE9120CF83CF84CEBFCEBD20CE94CEB7CC81CEBCCEB1CF81CF87CEBF.jpg

CE95CF80CEB9CC81CF83CEBACEB5CF88CEB720CE91CEBDCEB1CF80CEBB.20CEA0CF81CEBFCEB9CC88CF83CF84.20CE95CEA6CE9120CF83CF84CEBFCEBD20CE94CEB7CC81CEBCCEB1CF81CF87CEBF.jpg