Διπλή συνεδρίαση θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, η πρώτη ειδική και η δεύτερη τακτική.

Η ειδική συνεδρίαση θα γίνει στις 17:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, για τη χρονική περίοδο 1/7/2023 έως 31/12/2023 (Β΄ εξάμηνο 2023).

Η τακτική συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 17.30, με 42 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη αγοράς οικοπέδου στο Ο.Τ. 540 της πόλης Βέροιας για την δημιουργία χώρου πρασίνου

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη καθορισμού του ελαχίστου περιεχομένου της από τον νόμο προβλεπόμενης σχετικής προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των συνδικάτων εν όψει της γενικής απεργίας της 17ης Απριλίου

ΘΕΜΑ 4ο: Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο Βέροιας από το καταργηθέν Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας, για τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 5 του ν.1069/1980

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 8ο: Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Δ.Κ. του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2024 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» επί του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 15/2024 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού του, έτους 2024

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 14/2024 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» περί α) καταβολής και β) καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικών χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Κ. Φυτειάς στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειάς

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικών χώρων του κτηρίου του πρώην συνεταιρισμού της Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 27/2023 απόφαση του Δ.Σ. για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων του κτηρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Επιστημονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Ημαθίας (Ε.Ε.Κ.Α.Η.)

ΘΕΜΑ 16ο: Επί αιτήματος του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ-Κώστας Παλουκίδης» για την συγκρότηση επιτροπής για την απομάκρυνση κτισμάτων που βρίσκονται πλησίον της Παλιάς Μητρόπολης Βέροιας

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Κίμωνος 1 της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Αριστοτέλους 86 της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Μπιζανίου 10 της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Μητροπόλεως 45 της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού Λεωφόρου Στρατού 1 της πόλης Βέροιας

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη εγγραφής νηπίων-βρεφών σε δομές Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη διαγραφής νηπίων-βρεφών από δομές Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη καθορισμού ποσού εισφοράς (δίδακτρα) στα ΚΔΑΠ του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής κυκλοφοριακού σχεδιασμού και κυκλοφοριακής αγωγής

ΘΕΜΑ 26ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο

ΘΕΜΑ 27ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση–αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας»

ΘΕΜΑ 29ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων οδών στην Τ.Κ. Ριζωμάτων»

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 31ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου λατομείου μαρμάρου και κινητής μονάδας θραύσης ταξινόμησης παραγωγής αδρανών υλικών έκτασης 47.373,72τ.μ., στη θέση «Καστρί» της «Δ.Κ. Καστανιάς».

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 54 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 25/2024 απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρισης καταρχήν ονομασίας ανώνυμης οδού της πόλης Βέροιας σε οδό «Ν.-Γ. Πεντζίκη». 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ή μη κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες) της πολιτιστικής διαδρομής «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου»

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ 38ο: Επί αιτήματος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 39ο: Επί αιτήματος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 40ο: Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

Πηγή