Αρχική Ορκωμοσία τακτικού μέλους του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μακροχωρίου CE9FCF81CEBACF89CEBCCEBFCF83CEB9CC81CEB120CEBCCEB5CC81CEBBCEBFCF85CF8220CE94CEB7CEBC.20CE9ACEBFCEB9CEBDCEBFCC81CF84CEB7CF84CEB1CF8220CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF89CF81CEB9CC81CEBFCF85201.jpg

CE9FCF81CEBACF89CEBCCEBFCF83CEB9CC81CEB120CEBCCEB5CC81CEBBCEBFCF85CF8220CE94CEB7CEBC.20CE9ACEBFCEB9CEBDCEBFCC81CF84CEB7CF84CEB1CF8220CE9CCEB1CEBACF81CEBFCF87CF89CF81CEB9CC81CEBFCF85201.jpg