Αρχική Τα Λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας (26/3/2024) CEBBCEB5CEAFCF88CEB1CEBDCEB120CE91CEB3.20CEA1CEB1CF86CEB1CEB7CEBB20CE9DCEB9CEBACEBFCEBBCEB1CEBFCF8520CE95CEB9CF81CEB7CEBDCEB7CF8220CEA0CEB1CF84CF81CEB9CEB4CEB1.jpg

CEBBCEB5CEAFCF88CEB1CEBDCEB120CE91CEB3.20CEA1CEB1CF86CEB1CEB7CEBB20CE9DCEB9CEBACEBFCEBBCEB1CEBFCF8520CE95CEB9CF81CEB7CEBDCEB7CF8220CEA0CEB1CF84CF81CEB9CEB4CEB1.jpg