Αρχική Επίσημη πρώτη επίσκεψη του νέου Διοικητή ΙΜΠ στον Δήμαρχο Βέροιας CE9DCEB5CC81CEBFCF8220CE94CEB9CEBFCEB9CEBACEB7CF84CEB7CC81CF8220CE99CE9CCEA020CF83CF84CEBFCEBD20CE94CEB7CC81CEBCCEB1CF81CF87CEBF201.jpg

CE9DCEB5CC81CEBFCF8220CE94CEB9CEBFCEB9CEBACEB7CF84CEB7CC81CF8220CE99CE9CCEA020CF83CF84CEBFCEBD20CE94CEB7CC81CEBCCEB1CF81CF87CEBF201.jpg