Σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως το πρωί της Τρίτης 27ης Φεβρουαρίου, ημέρα συμπληρώσεως δέκα ετών από την Επισκοπική εκλογή του Μητροπολίτh Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Μητροπόλεως Κίτρους και Κατερίνης.

Η Ιερατική σύναξη έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου Κατερίνης με προσκεκλημένο ομιλητή τον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και οι ποιμένες της Εκκλησίας» και αναφέρθηκε εκτενώς στον βίο και στις αρετές του συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, η μνήμη του οποίου τιμάται σήμερα.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων με λόγους πατρικής αγάπης αναφέρθηκε στο πρόσωπο και το έργο του πνευματικού του τέκνου, Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου και του ευχήθηκε με την ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα ετών από την εκλογή του (27/2/2014 – 27/2/2024), δωρίζοντας του ένα σετ αρχιερατικού εγκολπίου και σταυρού.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον γέροντα του, Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα, για ότι του προσέφερε από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα και για τα όσα «έπαθε και έμαθε κοντά του» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καθώς και για την ανταπόκριση στην πρόσκληση του και τους αγαθούς λόγους του.

Παράλληλα, ευχήθηκε στον παριστάμενο Μητροπολίτη Γέροντα Καισαρείας κ. Θεοφύλακτο για την προαγωγή του από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και ενημέρωσε τους Κληρικούς του για τρέχοντα ποιμαντικά και διοικητικά θέματα.

O Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: 

Μέ πολλή χαρά ἀνταποκρίθηκα στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά­του Ποιμενάρχου σας νά βρεθῶ ἀνάμεσά σας καί νά ὁμιλήσω στήν ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεώς σας, σέ μία ἡμέρα ξεχω­ρι­στή καί γιά τόν Ἅγιο Κίτρους καί γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή σας ἀλλά καί γιά μένα προσωπικά, καθώς ὅλοι γνωρίζετε τήν πνευματική σχέ­ση πού μᾶς συνδέει μέ τόν Ποι­μενάρχη σας, ὁ ὁποῖος σάν σήμερα, πρίν ἀπό δέκα χρόνια, ἐξελέγη μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ψή­φους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς ἱστο­ρικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως, τήν ὁποία ἔκτοτε διαποιμαίνει θεο­φιλῶς καί μέ φόβο Θεοῦ.

Ἀνταποκρινόμενος στήν παρά­κλη­σή του νά σᾶς ὁμιλήσω γιά τόν ἑορταζόμενο σήμερα σύγχρονο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, θά προσπαθήσω νά σταθῶ σέ κάποια βασικά στοιχεῖα τῆς ζωῆς καί τῆς προσωπικότητός του, τά ὁποῖα εἶναι ὠφέλιμα γιά ὅλους μας καί γιά νά τά ἀκούσουμε ἀλλά καί γιά νά τά μιμηθοῦμε.

Τόν ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνα­κιώ­τη εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνω­ρίσω, ὅταν ἤμουν νέος, καθώς τό κελί του δέν ἀπεῖχε πολύ ἀπό τή Μικρά Ἁγία Ἄννα, καί ὁ ἴδιος ὁ ὅσιος εὐλαβεῖτο καί τιμοῦσε πολύ τόν Γέροντά μου, τόν ὅσιο Γερά­σι­μο τόν Μικραγιαννανίτη, τόν Ὑμνο­γράφο, τόν ὁποῖο θεωροῦσε αὐθεντία στά πνευματικά θέματα, ἀλλά καί τόν μακαριστό πνευματι­κό μου, τόν π. Διονύσιο τόν Μικρα­γιαννανίτη, στόν ὁποῖο ἔστελνε συχνά ἀνθρώπους γιά νά ἐξομο­λο­γηθοῦν, γιατί πίστευε ὅτι ἦταν χαρι­­σματικός πνευματικός.

Γιά τόν ὅσιο Ἐφραίμ ἡ ὑπακοή δέν ἔχει ἀξία μόνο ὡς ἀρετή, ἀλλά ἔχει ἀξία καί γιατί, ὅπως πίστευε, συντε­­λεῖ στήν καλλιέργεια προ­σω­πικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἀν­θρώ­­πων ὁριζοντίως. Εἶναι ἀκόμη αὐτή, ἐπάνω στήν ὁποία ἑδράζεται ἡ προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ καλ­λι­έρ­γεια τῶν προσωπικῶν σχέ­σεων μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου καθέ­τως. Χωρίς τήν ὑπακοή, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει προσευχή, γιατί δέν ὑπάρχει γαλήνη καί ἠρεμία μέσα καί ἔξω ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώ­που. «Ἀπό τήν ὑπακοή γεν­νᾶται ἡ προσευχή», ἔλεγε, «καί ἀπό τήν προσευχή ἡ Θεολογία»

Ἄς ἐμπνευσθοῦμε καί ἄς παρα­δει­γ­ματισθοῦμε ἀπό τή ζωή τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ και ἀπό τόν οὐσιαστικό καί βιωματικό λόγο του καί ἄς προσπαθοῦμε νά ὠφελη­θοῦμε ἀπό αὐτά, ὥστε καί νά ἐπιτελοῦμε «ἀκαταγνώστως καί ἀπροσκόπτως» τή διακονία μας ἀλ­λά καί νά ἁγιαζόμεθα μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῆς ὑπακοῆς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας, τόν ὁποῖο γνωρίζω ἀπό τήν ἡλικία τῶν 9 ἐτῶν, ἦταν πάντοτε ὑπάκουος, καί τότε, καί ὅταν ἀργό­τερα ἔγινε κληρικός καί διακόνη­σε, ὅπως γνωρίζετε, καί στήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας ἐπί εἴκοσι χρό­νια, ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Πρωτοσύγκελος. Ὑπῆρχε πάντοτε μία ἄριστη συνερ­γασία καί μεταξύ μας καί στή Μη­τρόπολη πού ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ὑπακοῆς του.

Καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερι­νῆς ἐπετείου τῆς ἐκλογῆς του νά τοῦ εὐχηθῶ πατρικά καί ἀπό καρ­δίας νά ἔχει ὑπομονή γιά νά σηκώ­νει τόν σταυρό τῆς ἀρχιερω­σύνης καί νά ποιμαίνει θεοφιλῶς καί θεα­ρέστως τήν Ἱερά Μητρόπολή του, μέ ὑπακοή πάντοτε στήν Ἐκ­κλησία.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή