Αρχική Επίσκεψη του Συντονιστή Επιχειρήσεων Π.Υ. Κεντ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας, & Θράκης στον Δήμαρχο Βέροιας CEA3CF85CEBDCF84CEBFCEBDCEB9CF83CF84CEAECF8220CEA0CF85CF81CEBFCF83CEB2CEB5CF83CF84CEB9CEBACEAECF8220CE9A.20CE9CCEB1CEBACEB5CEB4CEBFCEBDCEAFCEB1CF82201.jpg

CEA3CF85CEBDCF84CEBFCEBDCEB9CF83CF84CEAECF8220CEA0CF85CF81CEBFCF83CEB2CEB5CF83CF84CEB9CEBACEAECF8220CE9A.20CE9CCEB1CEBACEB5CEB4CEBFCEBDCEAFCEB1CF82201.jpg