Αρχική Νέο όχημα παρέλαβε η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας CE9DCEADCEBF20CF8CCF87CEB7CEBCCEB120CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEAECF8220CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEAFCEB1CF82.jpg

CE9DCEADCEBF20CF8CCF87CEB7CEBCCEB120CE94CEB7CEBCCEBFCF84CEB9CEBACEAECF8220CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEAFCEB1CF82.jpg