Αρχική Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Καλογερόπουλος CE91CEBDCF84CEB9CF80CEB5CF81CEB9CF86CEB5CF81CEB5CEB9CEACCF81CF87CEB7CF8220-20CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEBACF8CCF8220CE94CEB9CEB5CF85CEB8CF85CEBDCF84CEAECF82.jpg

CE91CEBDCF84CEB9CF80CEB5CF81CEB9CF86CEB5CF81CEB5CEB9CEACCF81CF87CEB7CF8220-20CE91CF83CF84CF85CEBDCEBFCEBCCEB9CEBACF8CCF8220CE94CEB9CEB5CF85CEB8CF85CEBDCF84CEAECF82.jpg