ΔΤ από ΔΕΥΑΒ: Την Πέμπτη  30 Ιανουαρίου  2024 στο γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ Στέργιο Διαμάντη και τους εκπροσώπους της εταιρίας ΖΕOLOGIC A.E.B.E, κο Σωκράτη Αργυρόπουλο και κο Κωνσταντίνο Παπαδήμα, η σύμβαση του έργου: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (E.Ε.Λ) δημοτικής ενότητας ΔΟΒΡΑ”, προϋπολογισμού  1.858.760,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η μέθοδος της βιολογικής επεξεργασίας που θα εφαρμόζεται είναι αυτή της ενεργού ιλύος με τη μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με πλήρη νιτροποίηση – απονιτροποίηση και σταθεροποίηση της ιλύος σε συνδυασμό με μεμβράνες για το διαχωρισμό υγρών – στερεών (MBR: Membrane Biological Reactor). Το σύστημα των μεμβρανών θα εγκατασταθεί με όλο τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό για τον αερισμό και τις χημικές πλύσεις των μεμβρανών, για την ορθή λειτουργία και τη μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής τους.

Επίσης, θα πραγματοποιείται απομάκρυνση του φωσφόρου με τη μέθοδο της χημικής αποφωσφόρωσης, με κατάλληλη προσθήκη διαλύματος άλατος σιδήρου. Η βιολογική επεξεργασία θα εκτελείται σε δύο ισοδύναμες παράλληλες γραμμές επεξεργασίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο της χλωρίωσης, και ειδικότερα με δοσομέτρηση υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Η παραγόμενη περίσσεια ιλύος από την βιολογική επεξεργασία θα αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος υπό αερόβιες συνθήκες για την αποφυγή εκλυόμενων οσμών. Από τη δεξαμενή θα μεταφέρεται περιοδικά, με βυτιοφόρα οχήματα στην ΕΕΛ Βέροιας για περαιτέρω επεξεργασία.

Με την επιλεγόμενη μέθοδο επεξεργασίας MBR, επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε ένα μόνο στάδιο, αντικαθιστώντας το συμβατικό σύστημα παρατεταμένου αερισμού που αποτελείται από τρία διακριτά στάδια: δεξαμενή αερισμού, δεξαμενή καθίζησης και διάταξη φίλτρανσης. Πρόκειται για εξελιγμένη τεχνολογικά μέθοδο, η οποία πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σήμερα, κυρίως στην εξασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος και στην εξοικονόμηση χώρου εγκατάστασης.

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι αυτοματοποιημένη κι ελεγχόμενη από το σύστημα αυτοματισμού. Ο έλεγχος της εγκατάστασης θα γίνεται με τα απαιτούμενα όργανα συνεχούς μέτρησης και με τη χρήση προγράμματος εφαρμογής εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), που θα εγκατασταθεί σε κεντρικό Η/Υ στο οικίσκο ελέγχου.

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί το συνολικό πληθυσμό ίσο με 4.000 ισοδύναμους κατοίκους (ΙΚ) της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Δοβρά, του Δήμου Βέροιας. Το σύνολο των λυμάτων θα προσάγεται στην ΕΕΛ από το αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους περίπου 3.000m.

Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί σε δημόσια έκταση (σε τμήμα του υπ’ αριθμ.1301Ε αγροτεμάχιου) για την οποία έχει ληφθεί Απόφαση παραχώρησης για κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι δώδεκα μήνες και οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή