Αρχική Κάλεσμα της “Κίνησης Ενεργών Πολιτών Βέροιας” CF80CEB1CEBBCEB1CEB9CEB120CEBCCEB7CF84CF81CEBFCF80CEBFCEBBCEB720CEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg

CF80CEB1CEBBCEB1CEB9CEB120CEBCCEB7CF84CF81CEBFCF80CEBFCEBBCEB720CEB2CEB5CF81CEBFCEB9CEB1CF82.jpg