Δελτίο Τύπου: Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος καθηγητών του 3ου ΓΕ.Λ. Βέροιας συγχαίρουν θερμά τη  μαθήτρια του Σχολείου  Σοφία Μαργαρίτη, η οποία επιλέχθηκε να στελεχώσει την ελληνική αποστολή στην 100η Διεθνή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (Ε.Κ.Ν.Ε.) – Youth Parliament Greece (EYP Greece), που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, τον Μάιο του 2024. 

Η 46η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής είναι διαγωνισμός επιχειρηματολογίας στα Αγγλικά. Το 3ο ΓΕ.Λ. Βέροιας παίρνει κάθε χρόνο μέρος στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ε.Κ.Ν.Ε. το οποίο είναι ένας οργανισµός από νέους για νέους, στον οποίο συµµετέχουν 40 χώρες της Ευρώπης και έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Διεξάχθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2023 στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στο «Νόησις». Το Σχολείο μας συμμετείχε με δύο μαθήτριες, τη Σοφία Μαργαρίτη (Γ΄ Λυκείου) και τη Θωμαή Στανκίδου (Β΄ Λυκείου). Συγχαίρουμε και τις δύο συμμετέχουσες και ευχαριστούμε θερμά τον κηδεμόνα κ. Στυλιανό Στανκίδη, ο οποίος έκανε δυνατή την υλοποίηση της συμμετοχής.

Συνολικά συμμετείχαν 120 μαθητές Λυκείου, 15 έως 18 ετών, από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και επιλέχθηκαν έξι. 

Το Ε.Κ.Ν.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο, 2 Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, μια στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτήν της επιχειρηματολογίας αλλά γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτές τις συνδιασκέψεις συμμετέχουν μαθητές Λυκείου λαμβάνοντας μέρος σε ένα πλήρες τετραήμερο πρόγραμμα προσομοίωσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ όσοι διακριθούν, συμμετέχουν σε Διεθνείς Συνόδους και Φόρουμ, απαρτίζοντας την εκάστοτε εθνική μας αποστολή. Η Συνδιάσκεψη αποτελείται από τέσσερις φάσεις, την Προετοιμασία, τη Διαδικασία Δόμησης Ομάδων, την Εργασία σε Επιτροπές, και τη Γενική Ολομέλεια, όπου και παρουσιάζονται τα ψηφίσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι επιτροπές και ακολουθεί ένας δομημένος διάλογος. Η Γενική Ολομέλεια έχει τη μορφή κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η Σοφία εκτός του ότι είχε ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις της ομάδας της, παρουσίασε τη θέση της στην ολομέλεια, επιχειρηματολόγησε και απάντησε σε ερωτήσεις, και όλα αυτά στην αγγλική γλώσσα.

Η θεματική της Συνδιάσκεψης για το 2023 ήταν :“Αέναη Άνθηση των Νέων: Επαναξιολογούμε τις παιδαγωγικές μεθόδους και επενδύουμε στη δια βίου μάθηση – Perpetual Bloom of the Youth: Re-evaluating pedagogical methods and investing in lifelong learning” 

Οι 120 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε ομάδες- Επιτροπές, καθεμία από τις οποίες ασχολήθηκε με την εξέταση ενός επίκαιρου ευρωπαϊκού ζητήματος. Μετά από δραστηριότητες καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος και ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας συμφώνησαν σε μια ομόφωνη Πρόταση Ψηφίσματος στο θέμα που τους είχε ανατεθεί. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των ομάδων ανέβηκαν στο βήμα κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Συνδιάσκεψης για να παρουσιάσουν τις Προτάσεις τους, οι οποίες στην τελική ψηφοφορία κρίνονται, υιοθετούνται ή απορρίπτονται καλλιεργώντας τη γνήσια άσκηση δημοκρατίας. 

Κατά τη διεξαγωγή της Ολομέλειας, οι 120 σύνεδροι καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν θέματα με τα οποία δεν είχαν έρθει σε επαφή κατά τις εργασίες των δικών τους επιτροπών με αποτέλεσμα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα, να αποκτήσουν ευελιξία στη σκέψη τους και να καλλιεργήσουν περαιτέρω την αγγλική γλώσσα κτίζοντας τις βάσεις για να γίνουν ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή