Προσφορά Εργασίας: Η Εταιρία Παραγωγής Τροφίμων ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ αναζητά αποφοίτους για εργασία στην Παραγωγική Μονάδα της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αντικείμενο εργασίας:

Μέλος σε ένα από τα Τμήματα (Τμ. Λογιστηρίου, Προμηθειών, Κοστολόγησης, Προσωπικού) που υπάγονται στην Οικονομική Δ/νση της Εταιρίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ

Γνώσεις Γενικής Λογιστικής/ Εμπορικού

Γνώσεις Λογιστικών Προγραμμάτων (ERP, κλπ.)

Άριστος χειρισμός Η/Υ ( Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Διαχείριση Αρχείων κλπ.). Αντίστοιχη Πιστοποίηση θα εκτιμηθεί.

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Εμπειρία σε ανάλογες θέσεις θα εκτιμηθεί.

Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και επαγγελματική υπευθυνότητα

Παροχές:

Δυνατότητα μόνιμης Εργασία σε Εταιρία Τροφίμων 25 ετών, με παρουσία στην Παγκόσμια αγορά, που λειτουργεί σύμφωνα με όλα τα απαιτούμενα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 12/12/2023

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 3027800

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή