ΔΤ: Μετά τις οχλήσεις που δέχθηκε η ΔΕΥΑΒ αναφορικά με κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τ.Κ. Πολυδενδρίου, συνεργείο της ΔΕΥΑΒ με επικεφαλής τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου κ. Ιωάννη Παντερμαράκη, πραγματοποίησε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

α) ενημέρωση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας                                                                  

β) δειγματοληψία και τα δείγματα στάλθηκαν για ανάλυση στο διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ.

γ) καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών υδροδότησης της Κοινότητας 

δ) καθαρισμός και απολύμανση του δικτύου υδροδότησης 

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας διενεργεί σε μόνιμη βάση δειγματοληψίες και ελέγχους στο πόσιμο νερό των δικτύων ύδρευσης που διαθέτει, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημεία αντιπροσωπευτικά όλων των δικτύων ύδρευσης του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου, με γνώμονα τη συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού και σε προβλεπόμενη από το νόμο συχνότητα.

Για την Τ.Κ. Πολυδενδρίου προβλέπεται

•       1 μικροβιολογική ανάλυση κατ’ έτος η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/03/2023 και έδειξε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας είναι κατάλληλο για κατανάλωση, καθόσον η μικροβιακή του φόρτιση ήταν μηδενική

•       1 φυσικοχημική ανάλυση κατ’ έτος η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2023 και έδειξε οτι το νερό του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας είναι κατάλληλο για κατανάλωση και

•       1 ανάλυση ραδιενεργών ουσιών που έχει προγραμματισθεί για τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σε κάθε περίπτωση και ανά δεκαπενθήμερο γίνεται έλεγχος για την λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης και έλεγχος υπολειπόμενου χλωρίου στο σύστημα.

Μετά και τις παραπάνω ενέργειές μας, βεβαιώνουμε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας είναι κατάλληλο για κατανάλωση.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας έκανε έλεγχο και δειγματοληψία σήμερα Πέμπτη ενώ έχουν προγραμματισθεί εντός των προσεχών ημερών και νέες δειγματοληψίες από την ΔΕΥΑΒ, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιηθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΧΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή