Την παραίτησή του από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Θεσσαλονίκης υπέβαλλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δυσκολευόταν να επιτελέσει τα καθήκοντά του, λόγω γήρατος. 

Η σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

κ. ΑΝΘΙΜΟΥ

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς πανοσιολογιωτάτους καὶ αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους, τοὺς ἱερολογιωτάτους Διακόνους, καὶ τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,

Διὰ τοῦ παρόντος, ἐπιθυμοῦμε νὰ Σᾶς ἐνημερώσομε ὅτι, χθές, ἡμέρα Δευτέρα, 7η τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἔτους 2023, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὑπέβαλε ἁρμοδίως τὴν παραίτησή του καὶ ἔθεσε ἐαυτὸν στὴ διάθεση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-

Μερικά βιογραφικά στοιχεία (από την ιστοσελίδα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης)

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος (κατα κόσμον Διονύσιος) Ρούσσας τοῦ Δημητρίου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1934 στὴ Σαλμώνη Πύργου Ἠλείας. Ἐπεράτωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του τὸ 1952 ὁπότε καὶ ἐπέτυχε χωριστὰ στὶς εἰσιτήριες ἐξετάσεις τῆς Φιλοσοφικῆς καὶ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐπέλεξε τὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τῆς ὁποίας ἔλαβε τὸ πτυχίο τὸ 1957, ὑπηρέτησε δὲ ὡς ἄμισθος βοηθὸς τῆς ἕδρας τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας. Ἐξεπλήρωσε τὶς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις, ὑπηρετήσας ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικὸς στὴν Ἑλληνικὴ Ἀεροπορία. Ταυτόχρονα ἐνεγράφη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῆς ὁποίας ἔλαβε τὸ πτυχίο τὸ 1963. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1959 ὑπηρετοῦσε ὡς Φιλόλογος καθηγητὴς στὸν Ἐκπαιδευτικὸ Ὀργανισμό τῆς «Ἑλληνικῆς Παιδείας» ὅπου ἐχρημάτισε καὶ Διευθυντὴς τοῦ Γυμνασίου της. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸ 1964 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Θήρας κυρὸ Γαβριὴλ καὶ πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀρχιερέως τὸ 1965 ὁπότε καὶ ἔλαβε το ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου. Διωρίσθη Προϊστάμενος στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Μετσόβου Ἀθηνῶν, ὅπου παρέμεινε μέχρι τὸ 1974. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἀνέθεσε τὴ σύνταξη τοῦ ἐποικοδομητικοῦ φυλλαδίου «Φωνὴ Κυρίου» τὸ ὁποῖο διηύθυνε γιὰ ἓξ χρόνια. Τὸ 1966 παραιτεῖται ἀπὸ τῆς θέσεώς του ὡς καθηγητοῦ καὶ τοποθετεῖται Διευθυντὴς Κηρύγματος στὴν Ἀποστολικὴ Διακονία.

Τὸ 1968 ὁ τότε ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος Ῥούσσας διορίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο Διευθυντὴς τοῦ Φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου, προετοιμάζοντας ἀπὸ ἐκεῖ πολλὲς γενιὲς θεολόγων καὶ κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας. Τὴ θέση αὐτὴ κράτησε μέχρι τὴν εἰς ἐπίσκοπο προαγωγή του τὸ 1974. Ἐπὶ πλέον ἀπὸ τὸ 1968 ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν ἐκδόσεων καὶ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐπιτυγχάνοντας σοβαρὲς καὶ πολυτελεῖς ἐκδόσεις. Τὸ 1971 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ ἀναθέτει τὴν μετατροπὴ καὶ προετοιμασία τοῦ κτιρίου τῶν Ὑπηρεσιῶν της καθὼς καὶ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ὅπου μέχρι σήμερα στεγάζεται. Τὸ ἴδιο ἔτος 1971, ἑωρτάσθηκε ἡ Ἐθνικὴ 150ετηρίδα καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναθέτει πάλι στὸν ἀρχιμ. Ἄνθιμο Ῥούσσα τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συμμετοχὴ στὸν ἑορτασμὸ καθὼς καὶ τὴν ἐκτέλεση προγράμματος φιλοξενίας – ξεναγήσεως τῶν ἀφιχθέντων ἐκπροσώπων τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τὸν Μάϊο τοῦ 1972 ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν ἐκλογὴ καὶ ἐνθρόνιση τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου.

Τὸ 1974 στὶς 13 Ἰουλίου, ἐκλέγεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καὶ Σαμοθράκης. Ἡ χειροτονία του ἔγινε στὶς 14 Ἰουλίου 1974 στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Μετσόβου, ἀπὸ τὸν μακαριστὸ  Μητροπολίτη Θήρας κυρὸ Γαβριήλ. Συλλειτούργησαν καὶ παρευρέθησαν οἱ τότε ἀρχιερεῖς, Γυθείου, Δράμας, Μεσογαίας, Κοζάνης, Μαντινείας, Ρόδου, Καρπάθου καὶ Καισαριανῆς καὶ ὁ τότε Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Ἀναστάσιος, νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας. Στὶς 30 Ἰουλίου 1974 ἐνθρονίζεται στὴν Ἀλεξανδρούπολη. 

Τὴ Δευτέρα 26 Ἀπριλίου 2004 ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν ἐξέλεξε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ὡς διάδοχο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος τοῦ Β’. Ἡ ἐνθρόνιση του στὴ Θεσσαλονίκη ἔγινε τὴν Παρασκευὴ 18 Ιουνίου 2004 στὸν ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, παρόντων τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, ἐκπροσώπων ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πρεσβυγενῶν καὶ λοιπῶν Πατριαρχείων καὶ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καὶ πλήθους ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παρέστησαν ἐπίσης ὅλαι αἱ ἀρχαὶ τῆς πόλεως, ἐκπρόσωποι ξένων δογμάτων, ὁ εὐσεβὴς κλῆρος, μοναχοὶ καὶ μοναχαί, καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς πόλεως.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή