Αρχική Ροή Ειδήσεων Προσφορά Εργασίας: Εργάτες και Ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Προσφορά Εργασίας: Εργάτες και Ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI για απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

 • Εργάτες / εργάτριες
 • Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:

 • Υπεύθυνος βάρδιας για τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
 • Υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος παραγωγής, μηχανών συσκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων
 • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 
 • Διάγνωση και Αποκατάσταση βλαβών 
 • Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων
 • Αναφέρεται στους προϊσταμένους του Ηλεκτρολογικού τομέα και του Τεχνικού Τμήματος αντίστοιχα. 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί – ιδανικά στον κλάδο τροφίμων
 • Κατανόηση ηλεκτρολογικού σχεδίου (πολυγραμμικό, αυτοματισμοί)
 • Γνώση εγκαταστάσεων κίνησης
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 • Απόφοιτος σχολής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμών ΙΕΚ, ΤΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου (τουλάχιστον Κατηγορίας Β’)
 • Τήρηση & εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
 • Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
 • Ευχέρεια για εργασία σε βάρδιες (απαραίτητο)
 • Επιθυμητή η γνώση μηχανών συσκευασίας

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικά σημειώματα στο email: hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή