Αρχική Στις φιλοβασιλικές δηλώσεις του Μάκη Βορίδη απάντησε στη Βουλή κι ενώπιόν του ο Άγγελος Τόλκας ANbyha0Zs-KvFcNPqTBekx5pm3IyShqdx7SCxurm4a7nNYBmvFQcolRd5onjQrvNKOaco_6JLhNumRNeHqLL4kWRrVD3EXAozrlFtQv0uC6tdlLODF_64gw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg

ANbyha0Zs-KvFcNPqTBekx5pm3IyShqdx7SCxurm4a7nNYBmvFQcolRd5onjQrvNKOaco_6JLhNumRNeHqLL4kWRrVD3EXAozrlFtQv0uC6tdlLODF_64gw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg