Την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 ανακάλεσε η Αφοί Καρυπίδης.

Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας που φέρεται να επήλθε μεταξύ της Αφοί Καρυπίδης και της Μαρινόπουλος που είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της πρώτης.