Δελτίο τύπου Επιτυχόντες Παιχνίδι και Μαθηματικά 2016