Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2016, στηρίζει και συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), για την καθιέρωση “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας” με προτεινόμενη ημερομηνία την 20η Μαΐου.
Η σχετική  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ήδη αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.