Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον Όμιλο ΟΤΕ αυτή την περίοδο.

Συγκεκριμένα:

  • Business Intelligence Engineer
  • IT Project-Product Manager
  • Billing Systems Software Engineer
  • OSS Developer/Analyst
  • Portals Software Engineer
  • IT Demand-Business Relationship Manager
  • Software Engineer/Developer/Analyst
  • IT Architect
  • Software Engineer

Δείτερ περισσότερες πληροφορίες εδώ.