Το  τμήμα  Αδειοδοτήσεων  και  Εμπορίου  της Διεύθ/νσης  Τοπικής Ανάπτυξης  Δ. Νάουσας ανακοινώνεται  ότι :

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι κατέχουν θέσεις στις λαϊκές αγορές του Δήμου Nάουσας ( Νάουσας, Κοπανού, Αγγελοχωρίου , Επισκοπής), να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση κατοχής θέσης, προσκομίζοντας έγγραφα που αποδεικνύουν την τοποθέτησή τους στις ανωτέρω λαϊκές αγορές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται καθημερινά και ώρες από 09:00-13:00 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Νάουσας ( Κ.Ε.Π.Ειρηνούπολης, Αγγελοχώρι).

Για  περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

στα  παρακάτω τηλέφωνα  του Δήμου , κατά   τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  :

Δ.Ε. Νάουσας   23323 50332  Αν/ρχος  Πασχούλα  Χρυσούλα

Δ.Ε. Ειρηνούπολης 2332350631      Μπατιάνης  Αθανάσιος