Του Ιωάννη Μεν. Παπαγιάννη*

Το Νοσοκομείο της Βέροιας εδώ και πολλά έτη λόγω υποχρηματοδότησης από την Πολιτεία δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών μας. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό υπολείπεται αριθμητικά στις ανάγκες των νοσηλευόμενων και των εξωτερικών περιστατικών. Ο φαρμακευτικός, υλικοτεχνικός και κάθε συναφής εξοπλισμός βαίνει συστηματικά μειούμενος. Σήμερα η κατάσταση, όπως ειδικοί αλλά και επισκέπτες ασθενείς διαπιστώνουμε, μπορεί να χαρακτηριστεί, χωρίς δόση υπερβολής, η χειρότερη στην ιστορία του. Η λειτουργία του Νοσοκομείου Βεροίας δεν μπορεί να αφήνεται από την Πολιτεία στην τύχη του. Δεν μπορεί εσαεί να επαφίεται στον πατριωτισμό και το φιλότιμο των στελεχών του, που αναγκάζονται ενίοτε να υπερβαίνουν εαυτούς για να εξυπηρετήσουν τις ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες συμπολιτών μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η δημοτική διοίκηση Βέροιας μέχρι σήμερα δεν ενήργησε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο ζήτημα του Νοσοκομείου.

Η αδράνεια ή τα ευχολόγια σε συνδυασμό με ανούσιες «δηλώσεις για τις δηλώσεις» και τις άνευ αποτελέσματος συναναστροφές με κυβερνητικούς και μη βουλευτές δεν πρόκειται να βοηθήσουν τον τόπο και τους πολίτες σε αλλαγή και βελτίωση της κατάστασης λειτουργίας του δημόσιου Νοσοκομείου. Του δικού μας Νοσοκομείου που θέλουμε όλοι να είναι ποιοτικό, αξιόπιστο και αξιοπρεπές στις δύσκολες στιγμές της αρρώστιας και του ανθρώπινου πόνου. Αναλάβαμε ήδη, για άλλη μία φορά, πολιτική πρωτοβουλία και θέσαμε προς συζήτηση, εκτός ημερησίας διάταξης, στο δημοτικό συμβούλιο ως έκτακτο το θέμα της βελτίωσης της λειτουργίας του δημόσιου Νοσοκομείου Βεροίας. Αναμένουμε από τη διοίκηση του Δήμου Βέροιας ουσιαστική και άμεση ανταπόκριση και δη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του σώματος- χωρίς καμία καθυστέρηση. Προς ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Βέροιας το θέμα που θέσαμε έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ

Του επικεφαλής της παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» Ιωάννη Μεν. Παπαγιάννη.

Βέροια, 21 Δεκεμβρίου 2015

Το δημοτικό συμβούλιο απασχόλησε ήδη στο πρόσφατο παρελθόν το ζήτημα της λειτουργίας του δημόσιου Νοσοκομείου Βέροιας. Πολίτες του Δήμου Βέροιας αγωνιούμε και ανησυχούμε για την κατάσταση που επικρατεί. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός της μη πλήρους στελέχωσης του Νοσοκομείου Βεροίας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως δε το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία πολλών τμημάτων, ιατρείων και κλινικών που διακυβεύει την ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη μνεία δέον να γίνει στο γεγονός της μη ομαλής λειτουργίας των χειρουργείων. Όλοι γνωρίζουμε ότι αιχμή του δόρατος στην καλή λειτουργία του Νοσοκομείου αποτελεί η άριστη λειτουργία των χειρουργείων σε συνδυασμό με την ενίσχυση των υπολοίπων δομών του.

 Θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο αξιότιμε κύριε Πρόεδρε να συζητήσουμε σήμερα, ήτοι στη σημερινή συνεδρίαση ως έκτακτου, και χωρίς καμία άλλη αναβολή το ζήτημα της λήψης άμεσων πολιτικών και αυτοδιοικητικών πρωτοβουλιών από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας προκειμένου να πιέσουμε την κυβερνητική ηγεσία στην κατεύθυνση της άμεσης και κατεπείγουσας επίλυσης των προβλημάτων που χρονίζουν και αυξάνονται στο Νοσοκομείο της Βέροιας ώστε να διασφαλίσουμε και ενισχύσουμε την  ποιότητα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες για την υγεία όλων μας.

 Καλώ δε και ζητώ από το σώμα να δεχθεί προς ακρόαση τους καθ’ ύλην αρμοδίους αξιοτίμους ιατρούς κκ. α. Δεμερτζίδη Χαράλαμπο, Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βεροίας, και β. Ισαακίδη Πρόδρομο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας (ή και τον νυν εκλεγμένο Πρόεδρο κο. Διαμαντόπουλο), προκειμένου να ενημερωθούμε για τις πλέον άμεσες εξελίξεις και να προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας σε αντίστοιχες αποφάσεις.

– Προτείνουμε δε, μεταξύ άλλων προτάσεων, που από κοινού πρέπει να συναποφασίσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους δημότες της Βέροιας, τις κατωτέρω πρωτοβουλίες:

– Παράσταση διαμαρτυρίας από τριμελή επιτροπή δημοτικών συμβούλων στον αρμόδιο Υπουργό  Υγείας καθώςκαι κατάθεση υπομνήματος,

– Παράσταση διαμαρτυρίας από τριμελή επιτροπή δημοτικών συμβούλων στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Γ’ Υγειονομικής Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη και κατάθεση υπομνήματος,

– Έκδοση ψηφίσματος εντονοτάτου διαμαρτυρίας και κοινοποίηση αυτού σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής μας αλλά και των Αθηνών,

– Συμβολική κατάληψη των γραφείων διοίκησης του Νοσοκομείου Βέροιας και παράσταση διαμαρτυρίας με την παρουσία όσων περισσότερων δημοτικών συμβούλων και πρόσκληση σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής μας αλλά και των Αθηνών καθώς και των τηλεοπτικών καναλιών προς ανάδειξη του προβλήματος.

-Όποια άλλη ενέργεια κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο χρήσιμη και ενδεδειγμένη προς εξυπηρέτηση του ζητήματος.

Ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» και της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας

Ιωάννης Μεν. Παπαγιάννης»