Κατόπιν ενημέρωσης του Γραφείου ΟΕΥ στην Οττάβα, η Καναδική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων (Canadian Food Inspection Authority – CFIA) επιβάλει περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων νωπών φρούτων και απαιτεί την προσκόμιση σχετικών φυτουγειονομικών εγγράφων, για λόγους προστασίας της επιτόπιας φυτικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα επιβάλλονται περιορισμοί στα ακόλουθα είδη: κυδώνια, λωτοί, βερίκοκα, κεράσια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ροδάκινα, σταφίδα και σταφύλια. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής των ανώτερων περιέρχονται στο συνημμένο. Σημειώνεται, ότι οι περιορισμοί αυτοί αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα νωπά φρούτα και σε ουδεμία περίπτωση στα επεξεργασμένα.

Παράλληλα, η CFIA θα απαγορεύσει από 25 Νοεμβρίου 2015 την εισαγωγή ορισμένων ειδών ιχθυηρών από χώρες με τις οποίες ο Καναδάς δεν έχει διαπραγματευθεί το πιστοποιητικό ζωικής υγιεινής (negotiated zoosanitary export certificate), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας.

Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί εδώ. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των ειδών για τα οποία θα ισχύσει η απαγόρευση εισαγωγής βρίσκεται εδώ.