Δύο μήνες μετά τη διέλευση του New Horizons από τον Πλούτωνα, η NASA συνεχίζει να λαμβάνει ολοένα και πιο καθαρές εικόνες από το διαστημικό σκάφος με αποτέλεσμα να αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επιφάνεια, την ατμόσφαιρα και τους δορυφόρους του απομακρυσμένου πλανήτη. Οι τελευταίες λήψεις συλλέχθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου και η διαστημική υπηρεσία τις συνένωσε για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού flyover video.

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή New Horizons εδώ.