Το “όχι” στην πρόταση των θεσμών προκρίνεται ως επιλογή των πολιτών με βάση δημοσκόπηση της ProRata για την “Εφημερίδα των Συντακτών”. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μετά το κλείσιμο των τραπεζών, το ποσοστό του “όχι” μειώθηκε αν και εξακολουθεί να προηγείται έναντι του “ναι”.

Πιο αναλυτικά, πριν το κλείσιμο των τραπεζών το 57% δήλωνε “όχι” στην πρόταση των θεσμών, το 30% “ναι” ενώ ποσοστό 13% “δεν ξέρω/δεν απαντώ”. Μετά το κλείσιμο των τραπεζών το ποσοστό του “όχι” είναι στο 46%, το 37% λέει “ναι” στην πρόταση των θεσμών ενώ 17% δηλώνει “δεν ξέρω/δεν απαντώ”.

Στο ερώτημα “θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προσφύγει σε δημοψήφισμα για την έγκριση ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών”, το 50% τη θεωρεί σωστή, το 38% λανθασμένη, το 7% ούτε σωστή ούτε λανθασμένη και το 5% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Το 86% δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να ψηφίσει σε αυτό το δημοψήφισμα, το 8% λέει ότι δεν θα προσέλθει και το 6% “δεν ξέρει/δεν απαντά”.

Οι επιχειρηματίες σε ποσοστό 33% λένε “ναι” στην πρόταση των θεσμών, το 46% λέει “όχι” και το 21% “δεν ξέρει/δεν απαντά”. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 37% λένε “ναι”, 50% λένε “όχι”, 13% “δεν ξέρω / δεν απαντώ”. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα σε ποσοστό 29% λένε “ναι”, 56% λένε “όχι”, 15% “δεν ξέρω/ δεν απαντώ”.

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 41% λένε “ναι”, 45% “όχι”, 14 “δεν ξέρω/δεν απαντώ”. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου σε ποσοστό 43% λένε “ναι”, 46% “όχι”, 11% “δεν ξέρω/δεν απαντώ”. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοστό 32% λένε “ναι”, 52% λένε “όχι”, 16 “δεν ξέρω/δεν απαντώ”. Οι άνεργοι σε ποσοστό 23% λένε “ναι”, 62% λένε “όχι” και 15% “δεν ξέρω/ δεν απαντώ”. Νοικοκυρές σε ποσοστό 34% λένε “ναι”, 41% “όχι”, 25% “δεν ξέρω/δεν απαντώ”.