Όσοι παραγωγοί έχουν διαπιστώσει ζημιά από ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (27-03-2015), σε δενδρώδεις καλλιέργειες και μηδική άνω του ενός έτους, στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, μπορούν να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση καλλιέργειας Π.Σ.Ε.Α. έως 30-04-2015 στους αρμόδιους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ.