Ένας άνδρας αποφάσισε να το ανακαλύψει αδειάζοντας μια μεγάλη σακούλα με μπαλάκια στη βάση μιας κυλιόμενης σκάλας με ανοδική κατεύθυνση. Δείτε το αποτέλεσμα!