Στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER, μία ακόμη σύμβαση υπογράφηκε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Π. LEADER και του Δ.Σ. της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. κ. Καραπαναγιωτίδη Κων/νο και τον επενδυτή Καραγιάννη Ιωάννη.

Η Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων» στην Άμμο Βέροιας συνολικού προϋπολογισμού 293.672,56 ευρώ.