Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρίας μας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα την Ημαθία:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (κωδ. PM-14)

Το έργο: Η αποτελεσματική εποπτεία, διαχείρηση και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του εργοστασίου (παραγωγή-διοικητικές υπηρεσίες).

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Χημικού. Επιθυμητή ειδίκευση σε τομέα τροφίμων
  • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παραγωγή τροφίμων, εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση ευθύνης
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή επικοινωνία και ικανότητα παρουσιάσεων
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ
  • Δυνατότητα εργασίας με διευρημένα ωράρια
  • Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο  careers@peopleatwork-hellas.gr

Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.