Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης ήταν το μοναδικό θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Π.Κ.Μ. στη Θεσσαλονίκη.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταθέσαμε ολοκληρωμένα τις απόψεις μας, ήδη από το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης για το ρυθμιστικό σχέδιο και τονίσαμε ότι θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο με στρατηγικό χαρακτήρα για την πόλη, αλλά και για ολόκληρη την Περιφέρειά μας. Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο πρέπει να είναι ρεαλιστικό και επίκαιρο, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και με ορίζοντα στο μέλλον, καθώς θα αποτελεί τον αναπτυξιακό χάρτη όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια. Το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι πρωτίστως ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που θα συμπλέει όμως με το χωροταξικό σχέδιο, το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», υπογράμμισε κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας διατύπωσε τις ενστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέναντι στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο «δεν αποτυπώνει τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας, δηλαδή τον πρωτογενή τομέα, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τα logistics, την ενέργεια, την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή έρευνα και την επιχειρηματική καινοτομία. Παρά τις έγκαιρες, έγγραφες προτάσεις και επισημάνσεις της Περιφέρειάς μας, το ρυθμιστικό σχέδιο δεν ενσωματώνει τα στοιχεία εκείνα που θα το καταστήσουν ρεαλιστικό και με αναπτυξιακή προοπτική». Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως επισήμανε, «πρέπει να είναι στρατηγικού και όχι κανονιστικού χαρακτήρα, να έχει όραμα και συγκεκριμένους στόχους που θα υλοποιηθούν με επί μέρους μελέτες, να είναι σαφές, λιτό, ολιγοσέλιδο, κατανοητό και εφαρμόσιμο, να περιλαμβάνει ιεράρχηση στόχων και εξασφάλιση πόρων για την εφαρμογή του, να είναι επίκαιρο σύμφωνα με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας και την νέα διοικητική δομή της στα πλαίσια του Καλλικράτη. Επιπλέον, το ρυθμιστικό σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει σαφή κίνητρα και διαδικασίες για την προσέλκυση επενδύσεων, που είναι το κορυφαίο εργαλείο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, οφείλει να αφαιρεί και όχι να συντηρεί ή να προσθέτει νέα εμπόδια στις διαδικασίες αδειοδότησης νέων επενδύσεων. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η ανάγκη επαναδιατύπωσης του νέου ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τα παραπάνω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το όραμα και τις προγραμματικές προτεραιότητες για τη μητροπολιτική περιοχή, τις παρεμβάσεις και τη χωροθέτησή τους, αλλά και την ιεράρχηση στόχων και εξασφάλιση πόρων, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες υλοποίησής του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το νέο ρυθμιστικό σχέδιο θα πρέπει να εξειδικεύει και όχι να προλαμβάνει το γενικό σχεδιασμό».

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του πρώην Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζιτζικώστας επανέλαβε την πάγια θέση της Π.Κ.Μ. ότι πρέπει άμεσα να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες του φορέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «Ζητούμε άμεσα να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες και το προσωπικό του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης στην Περιφέρειά μας. Αυτό επιτάσσει η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και η θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Αυτό επιτάσσει και η κοινή λογική, εάν θέλουμε ως χώρα να κάνουμε βήματα μπροστά, εξαλείφοντας όλα όσα στο παρελθόν αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά. Αυτή είναι η σαφής μας θέση εδώ και πολύ καιρό και λυπόμαστε που η κυβέρνηση δεν την αντιλαμβάνεται, καταργώντας τον Οργανισμό Ρυθμιστικού και δημιουργώντας στη θέση του γραφείο του ΥΠΕΚΑ», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος έκανε λόγο για το ζητούμενο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι η δημιουργική σύνθεση των απόψεων, των θέσεων και των προτάσεων των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας. «Φιλοσοφία της διοίκησης στην Περιφέρειά μας είναι ο διάλογος και η εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών και αρμόδιος του τομέα υποδομών και χωρικού σχεδιασμού της ΠΚΜ Γιάννης Μωυσιάδης παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί του νομοσχεδίου του νέου ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της Π.Κ.Μ. για την επίσπευση της διαδικασίας ψήφισής του, προτού ολοκληρωθεί το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού. «Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρωθεί ο περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος προβλέπει ένα γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο, προκειμένου να διατυπωθεί στη συνέχεια ο ρυθμιστικός σχεδιασμός με ακρίβεια, λειτουργικότητα και χωρίς αντιφάσεις», τόνισε ο κ. Μωυσιάδης. Επίσης, ο κ. Μωυσιάδης αναφέρθηκε στην αντίθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και επανέλαβε το πάγιο αίτημα της Π.Κ.Μ. για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του ΟΡΘ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «Οφείλουμε επιτέλους να εφαρμόσουμε το πνεύμα και την ουσία του Καλλικράτη που είναι η πραγματική αποκέντρωση. Δεν είναι δυνατόν να λύνονται από την Αθήνα προβλήματα που αφορούν στις ανάγκες και τις δραστηριότητες μιας τόσο μεγάλης και νευραλγικής περιοχής, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να έχουν αποφασιστικό λόγο στα θέματα που τις αφορούν», υπογράμμισε ο κ. Μωυσιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, για το ζήτημα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκαν οι βουλευτές Σταύρος Καλαφάτης (ΝΔ), Γιώργος Ορφανός (ΝΔ), Ευθύμιος Καρανάσιος (ΝΔ), Δέσποινα Χαραλαμπίδου (ΣΥΡΙΖΑ), Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου (ΣΥΡΙΖΑ), Κατερίνα Ιγγλέση (ΣΥΡΙΖΑ), ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων (ΕΒΕΘ, ΤΕΕ-Τμήμα ΚΜ κ.ά.) και πολίτες της Π.Κ.Μ.